Agemene voorwaarden Wijnhuis Bolgerijen

Over onze algemene voorwaarden

 1. Op ophalen van bestellingen via de webshop (“Winkel”) via wijnhuisbolgerijen.nl (de ”Website”) zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor klanten handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.
 4. Door een bestelling te plaatsen geef je aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Privacy & veiligheid

 1. Op de verwerking van persoonsgegevens van klanten en klantenkaarthouders is het Privacybeleid van Wijnhuis Bolgerijen van toepassing dat u kunt vinden op www.wijnhuisbolgerijen.nl/privacybeleid/.
 2. Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Website virusvrij is, maar kunnen dat helaas niet garanderen. De Website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van websites van derden. 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Wijnhuis Bolgerijen en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de Website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Leeftijdsgrens

Bij het ophalen van de bestelling zal de overhandiger van het product om legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt in ieder geval tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdvereiste is voldaan, is onze overhandiger helaas genoodzaakt de bestelling in eigen bezit te houden.

Prijzen en acties

 1. Voor de acties die op de Website en in de digitale folder op de Website staan vermeld, geldt: Op=Op. Niet het gehele assortiment uit de digitale folder is verkrijgbaar in de Webshop.
 2. Via onze Webshop is het niet mogelijk om Airmiles te sparen of te verzilveren.
 3. Voor acties geldt zolang de voorraad strekt en niet in combinatie met andere acties. 
 4. Wijnhuis Bolgerijen behoudt zich het recht voor actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen.

Digitale marketing en social media

De content van Facebook en emailings is alleen bestemd voor personen van 18 jaar en ouder. Door het Facebook-account te liken of je te abonneren op de emailings bevestig je 18 jaar of ouder te zijn. Niets mag doorgestuurd worden naar of op een andere wijze beschikbaar worden gesteld aan personen die jonger zijn dan 18 jaar.

Ophalen van uw bestelling

Het is in beginsel niet mogelijk een bestelling (via de Webshop) te annuleren nadat de bestelling door ons is bevestigd (ontvangst bestelbevestiging via email). Afhankelijk van dag en tijdstip (werkdag voor aflevering voor 22:00 uur) kan annuleren eventueel nog wel door contact op te nemen via https://wijnhuisbolgerijen.nl/neem-contact-op/.

Betaling van uw bestelling

Je kunt de online bestelling betalen via iDeal (direct betalen via internetbankieren). Je ontvangt de factuur van je bestelling via de email. Voor meer informatie over iDeal verwijzen we je graag door naar http://www.ideal.nl/consumenten/.

FACTUUR NA OFFERTE

Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Wijnhuis Bolgerijen is gewezen op de te late betaling en Wijnhuis Bolgerijen de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wijnhuis Bolgerijen kan ten voordele van de afnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Retouneren

Retouneren is niet mogelijk

Customer Reviews

CusRev (Customer Reviews) is een dienst dienst die wordt gebruikt voor het verzenden van automatische of handmatige vervolgmails (herinneringen) die winkel- en productbeoordelingen verzamelen. Herinneringen voor beoordelingen worden verzonden via een onafhankelijke dienst omdat mensen beoordelingen die door winkels zelf worden beheerd, vaak als bevooroordeeld of nep beschouwen. Het onafhankelijk verzamelen van klantfeedback maakt ook andere optionele functies mogelijk, zoals trustbadges of verificatie van beoordelingen.

Tijdens het afrekenproces is er een optie om een uitnodiging te ontvangen om de bestelling te beoordelen. Als deze optie wordt aangevinkt en wordt gebruikt, stemt de klant er mee in om een uitnodiging te ontvangen om de bestelling te beoordelen. Deze uitnodiging wordt verstuurd naar het opgegeven mailadres tijdens het afrekenproces. De mail met de uitnodiging wordt 21 dagen na afronding van de bestelling toegestuurd. De hoeveelheid dagen kan door wijzigingen veranderen. Deze Afhankelijk van de locatie van de klant kan het ook nodig zijn om expliciete toestemming te krijgen om beoordelingsherinneringen te sturen. In dit geval gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden van CusRev.

Overige

 1. Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat ze worden doorverkocht. Wijnhuis Bolgerijen behoudt zich daarom het recht voor om bestellingen bij twijfel niet uit te leveren of om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen. Als standaard hebben wij een maximale leveringsgrootte van 12 flessen per sooort. Boven deze bestelgrootte wordt in eerste instantie telefonisch contact opgenomen alvorens de order geaccepteerd wordt. Meerdere orders per soort per dag kunnen kunnen worden geaccepteerd tot maximaal 12 flessen per dag.
 2. Hoewel de Website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voor komen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding, productinformatie, leveranciersinformatie, alcoholpercentage, volume) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kun je geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie. Daarnaast zijn wijzigingen in prijs en/of assortiment en drukfouten in de digitale bladerbare folder voorbehouden.
 3. De informatie op de Website wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien er  fouten op de Webite staan naar uw mening, zouden wij het zeer op prijs stellen dat dit aan ons wordt gemeld via https://wijnhuisbolgerijen.nl/neem-contact-op/.

Wijziging en overige toepasselijke algemene voorwaarden

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra je een nieuwe bestelling bij ons plaatst. Je geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden. 

Klachtenprocedure of vragen

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over bestellingen en onze dienstverlening kun je contact opnemen via https://wijnhuisbolgerijen.nl/neem-contact-op/. Onze Klantenservice zorgt ervoor dat je vragen, opmerkingen en/of klachten zo goed mogelijk worden afgehandeld.